European Leagues: Održana redovna generalna skupština, izglasan novi naziv i korporativni identitet

  • Kategorija Vesti
  • Pročitano: 363

Na generalnoj skupštini Asocijacije evropskih profesionalnih fudbalskih liga (EPFL) održanoj u Edinburgu doneto je nekoliko važnih odluka, a na skupu su učestvovali i predstavnici Super lige Srbije.

Asocijacija evropskih profesionalnih fudbalskih liga (EPFL) odobrila je na generalnoj skupštini u Edinburgu promenu naziva i korporativnog identiteta. Novi naziv ove organizacije je ’’European Leagues’’, a ovu odluku pratilo je i donošenje novog Manifesta koji za cilj ima reafirmaciju ključnih ciljeva asocijacije i boljitak evropskog klupskog fudbala.

Članice ove organizacije su 32 fudbalske lige iz 25 evropskih zemalja, a treba reći da je Super liga Srbije od 2010.godine kada je primljena u članstvo jedini predstavnik našeg regiona u društvu najelitnijih liga Evrope. Na generalnoj skupštini u Edinburgu učestvovala je i naša delegacija koja je tako postala jedna od potpisnica pomenutog Manifesta.

Ova asocijacija se zalaže za što ravnomerniji razvoj fudbala u Evropi i što ravnomerniju raspodelu sredstava, a posebnu pažnju posvećuje jednakim šansama za sve klubove da učestvuju u takmičenju na najvišem nivou. Osnovni principi za koje se članovi zalažu jesu: princip dobrog upravljanja, princip sportske zasluge i princip solidarnosti. Sve to treba da doprinese dobrobiti fudbalske igre, igrača, navijača i klubova.

Pogledajte video izveštaj sa ovog događaja i intervju sa predsednikom asocijacije Lars-Krister Olsonom:

LIGE ČLANICE:

PRIDRUŽENE ČLANICE:

Organizacije
Medijski sponzor
Sponzor zvanične lopte