71 KARADŽIĆ Mihailo (G)

Broj dresa:
71
Broj legitimacije:
2321
Godina rođenja:
2000
Prezime i ime:
71 KARADŽIĆ Mihailo (G)
Organizacije
Medijski sponzor
Sponzor zvanične lopte