Aktuelno i prethodno kolo

DA COSTA OLIVEIRA Hugo Filipe

Broj dresa:
nema
Broj legitimacije:
nema
Godina rođenja:
1988
Prezime i ime:
DA COSTA OLIVEIRA Hugo Filipe
U prvoj postavi 6
Organizacije
Medijski sponzor
Partner
Sponzor zvanične lopte